Trillion Kollektion Kampagne by Mayk Azzato
Film Regie & Konzept: Mayk Azzato
Fotografie: Mayk Azzato
Models: Yvonne Schröder, Tim Kister

Impressionen